تاریخ ارسال : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت : ۹:۲۹ ب.ظ ۰ نظر
Print Friendly, PDF & Email

بازار راور

بازار سرپوشیده راوربازار سنتی شهرستان راور به سبک بازارهای سایر شهرهای ایران که به عنوان یک مجموعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ومذهبی نقش خود را ایفا مینمودند ومحور شکل گیری تمامی جریانات وشاهرگ حیاتی یک شهر محسوب می شدند در زمان قاجاریه توسط حاکم وقت راور ساخته شد این بازار از خانه قدیمی فخری که معروف به خانه بانکی(محل افتتاح اولین بانک راور) میباشد شروع میشد وپس از عبور از راسته فعلی باقی مانده به چهارراه حسینیه فعلی که معروف به چهار سوق بود میرسید. این محدوده کاملا سر پوشیده بوده تا محل نخل خرمای معروف بلوار اربعین غربی فعلی ادامه داشته است وپس از آن هم تا حوض غیاث بصورت رو باز وتک مغازه امتداد پیدا میکرد. در این بازار مسجد مرتضی علی(ع) ومسجد جامع ،ودو حمام (مرتضی علی در اول بازار)( وحمام خان در انتهای بازار جنب حوض غیاث) قرار داشت ، مجموعه مرتضی علی شامل حمام وبازار ومسجد یکی از قسمتهای بازار بوده است که هنوز نیز وجود دارد. در بازار قدیم سه(کاروانسرا) شامل کاروانسراهای علی محمد رضا، داور پناه، وکاروانسرای جنب حوض غیاث وجود داشته ،که در حاشیه آنها مشاغل سنتی نظیر تخته کشی،آهنگری،کلاه مالی،نمد مالی،درودگری(نجاری)،گیوه دوزی،دونشکی گیری (پنبه زنی)،فالوده ای،زلوبیایی،وجود داشته است نانواییهای بازار سنتی:۶نانوایی شامل نانوایهای حسین مرتضی،عباس مظفر،محمد شاهرخ،کل غلامحسین،صفر،وتقی وجود داشته است.. در مجموعه کاروانسراها گاو گرد،زورخانه، وحوض غیاث به چشم میخورد.مرحوم حسین تاجر که یکی از چهره های مذهبی فرهنگی مردمی راور بوده در چهار سوق(حدود چهارراه حسینیه فعلی) به کفاشی مشغول بوده است واز افراد سرشناس عارف مسلک ومنصف کوچه وبازار وارادتمند واقعی آقا ابا عبدا…الحسین بوده. بازار از سه قسمت اصلی تشکیل شده بوده بازار ۱-کلاه مالها(حوالی مغازه آقای گلزاری وبانک ملی فعلی۲-بازار بالا (به سمت خیابان اربعین غربی وحوض غیاث)۳-بازار پایین(روبه روی مسجد جامع فعلی خیابان اربعین شرقی) بوده که متاسفانه نزدیک به ۴۰سال پیش برای ساخت خیابان از قسمت بالای یعنی حوالی( خیابان اربعین غربی وحوض غیاث) تا چهارراه حسینیه فعلی تخریب میشود.ودر چند سال بعد قسمتی دیگر از این بازار جهت ایجاد بلواراربعین بازار پایین هم تخریب میشود.مجموعا بازار راور در زمان ثبت میراث فرهنگی دارای بیش ۵۰مغازه می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاه شما